คุณสมบัติของคุณชายนะครับ แหม่

นายจุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะเลือกใครขออย่าได้เลือกผู้สมัครอิสระ

เพราะจะส่งผลให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ แพ้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการแข่งขันระหว่างคนที่เคยทำงานกับคนที่ไม่เคยทำงาน

แน่นอนว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ ทำงานมา 4 ปีต้องมีจุดอ่อน ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา อย่างไรก็ตาม ม.ร.ว.สุขุมพันธ์

มีจุดแข็งอยู่ 5 ข้อคือ 1 ไม่โกง 2 มีความสุภาพ 3 มีผลงาน 4 เป็นนักต่อสู้ 5 ไม่เล่นการเมือง

Continue reading